Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2024. április 22-től visszavonásig


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szolgáltatói adatok
Szolgáltató: Fehér Rebeka E.V.
Nyilvántartó hatóság: Belügyminisztérium
Nyilvántartási száma: 59154170
Adószáma: 90025538-1-33
E-mail címe: feher.rebeka@gmail.com


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Fehér Rebeka E.V. (székhelye: 2083 SOLYMÁR, MADÁCH UTCA 16., Nyilvántartási száma: 59154170) (továbbiakban: NOMAD Gathering) által szervezett és megrendezésre kerülő, fesztiválon (továbbiakban: Rendezvény) a webáruház felhasználói, belépővásárlók (továbbiakban: Vásárlók) és látogatók (továbbiakban: Látogatók) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, valamint az NOMAD Gathering és a Látogatók (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyokból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Rendezvényen való részvételre, a NOMAD Gathering és a Látogatók közötti jogviszonyra. A NOMAD Gathering jelen ÁSZF-t közzéteszi honlapján, valamint az adott szerződéses jogviszonyt keletkeztető online jegyvásárláskor, illetve elérhetővé teszi a székhelyén és a Rendezvény belépési pontjain, nyomtatott, helyben olvasható formában.

Fogalommeghatározások

Rendezvény: NOMAD Gathering által szervezett bármilyen témájú, de általában zenei fesztivál;

Fesztivál: NOMAD Gathering többnapos, adott időben és helyen évente megrendezésre kerülő zenei, szórakoztató, programok és más szolgáltatások összessége;

Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki adott Rendezvényre akár online felhasználóként, akár személyesen a helyszínen vagy értékesítési pontokon belépőt vásárol;

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz;

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet NOMAD Gathering vagy szerződéses partnerei a Rendezvényen akár ingyen, akár ellenérték fejében a Látogatók számára hozzáférhetővé tesznek.

Webáruház: Online jegyértékesítő rendszert üzemeltet különböző, ugyanakkor kizárólag saját Rendezvényeire szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére.

Belépő: NOMAD Gathering által szervezett Rendezvényen részvételre jogosító (akár ingyenes, akár költségtérítéses), a belépővásárlás során adott igazolás, amely lehet bérlet/diákbérlet, e-ticket, napijegy, belépőjegy, tiszteletjegy, stb. (egyedi azonosításra alkalmas, sorszámozott voucher);

Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó dokumentum, amely a Rendezvénynek helyet adó terület/terem/cég saját szabályait tartalmazza és elérhető NOMAD Gathering, vagy a Rendezvénynek helyet adó cég honlapján, valamint igény esetén betekintésre a Rendezvények helyszínén.

 

2. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

2.1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

2.2. Látogató tudomásul veszi, hogy NOMAD Gathering a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, az érintettek tájékoztatása mellett, nyilvános közlemény kíséretében módosítani. A módosítások az NOMAD Gathering honlapján történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a módosítás a 4.2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az 5. pont szerinti belépővásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Látogató jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Látogatót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.

 

3. SZERZŐDÉSES JOGVISZONY

 

3.1. A Belépő ellenértékének megfizetésével és a Belépő NOMAD Gathering általi átadásával a Felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. NOMAD Gathering a Látogató részére lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre.

A belépőjegy polgári jogi szerződés Vásárló és a Fehér Rebeka E.V. között. A belépőjegy megvásárlását Rendezvényszervező jognyilatkozatként, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.

A belépőjegyek névre szólóak és főszabály szerint nem átruházhatók.

A jegy egyedi kóddal védett, eredetiségét a belépéskor azt ellenőrzik. A másolt Belépőket a vonalkódolvasó rendszer nem tudja megkülönböztetni egymástól, ezért a Rendezvényszervező mindig az ELSŐ lehúzott elektronikus Belépőt fogadja el eredetinek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező elektronikus jegy másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül, azzal a belépést megtagadja.

Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyet pótolni vagy cserélni NOMAD Gathering nem áll módjában.

A belépőjegy online megvásárlásával kapcsolatban, annak elektronikus kiállításához szükséges, Rendezvényszervező birtokába került adatokat kizárólag ezen itt megjelölt célból kezeli, azokat harmadik félnek – kivéve törvényi, hatósági kötelezést – nem adhatja ki, illetve ezen adatokat kizárólag jelen Rendezvény lebonyolításához és adminisztrációjához szükséges ideig tárolja.

Amennyiben a Rendezvény elmarad, úgy a belépő visszaváltásának részleteiről a Rendezvény honlapján lehet tájékozódni. A Rendezvény esetleges elmaradása esetén Rendezvényszervező felé a belépő árán kívül semmilyen egyéb követelést vagy kártérítési igényt nem térít meg.

Eltekintve attól az esettől, hogy a Rendezvény elmarad, a Rendezvényszervező jegyet nem cserél és nem vált vissza.

3.5 A Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét NOMAD Gathering mint szervező és rendező alakítja ki, de azok tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Látogató számára, a műsorváltozás jogát fenntartja. Mindazonáltal NOMAD Gathering mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, vagy a korábban kommunikált és elmaradó programok hasonló színvonalú programmal való pótlására.

A Rendezvényszervező fenntartja a jogot az esetleges időpont- és helyszín változtatásra, az ebből eredő vélelmezett károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

4. BELÉPŐ, BELÉPŐ VÁSÁRLÁS, BELÉPTETÉS

 

4.1. A belépőárak besorolása a NOMAD Gathering honlapján olvashatók.

4.2. Az elektronikus úton történő belépő vásárlás

NOMAD Gathering saját weboldalán működő kényelmes és biztonságos online fizetést az OTP Mobilszolgáltató Kft. biztosítja (1093 Budapest, Közraktár 30-32.) a Simplepay Rendszeren keresztül. Az Otp Mobilszolgáltató Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simple.hu/aff weboldalon, amiket NOMAD Gathering és Vásárló megismertek és elfogadtak.

Vásárló bankkártya adatai NOMAD Gatheringhez nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Vásárló átirányítjuk a Fizetőrendszer oldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem NOMAD Gathering oldalán. Vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának NOMAD Gathering semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Amennyiben Látogató NOMAD Gathering oldalán keresztül vásárol, úgy a szükséges adatok megadása és a sikeres pénzügyi teljesítés után NOMAD Gathering e-mailben küldi ki a Vásárló belépőjét .pdf formátumban a rendelés során megadott e-mail címre. Vásárló a vouchert akár kinyomtatva, akár az arra alkalmas elektronikus készülékén (telefon, i-pad, tablet, laptop) köteles Rendezvényre való belépéskor bemutatni, amely alapján a belépésre jogosító karszalagot a belépő kapunál megkapja.

4.3. Személyesen történő belépő vásárlás
NOMAD Gathering a személyes belépővásárlásra kizárólag a fesztivál időtartama alatt a helyszínen biztosít lehetőséget.

4.4. Karszalag
A belépés után a belépőhöz kötődő jogokat és kötelezettségeket a karszalag testesíti meg, melynek épségét, viselését NOMAD Gathering és közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) jogosultak a beléptető kapuknál és a Rendezvény egész területén ellenőrizni. A Rendezvény helyszínén jogosulatlanul tartózkodó személyek kötelesek a helyszínt azonnal elhagyni. A sérült karszalag érvénytelen, a megrongálódott, elveszett, vagy bármilyen módon manipulált karszalagot NOMAD Gathering nem cseréli.

 

5. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

5.1. Látogatók a Rendezvény területén kötelesek az általános magatartási normákat betartani és jelen ÁSZF valamint a mindenkori vendéglátóink Házirendjének megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti, illetőleg Rendezvény Látogatóinak az ott tartózkodás célját, szórakozását, feltöltődését akadályozza, zavarja. Tekintettel az NOMAD Gathering Rendezvény jellegére, Látogató a természeti értékek megóvására fokozottan ügyel a Rendezvény helyszínén és környezetében egyaránt.

5.2. NOMAD Gathering előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

5.3. A Rendezvény területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben árusító személyek jogosultak felszólítani a Látogatót a kor igazolására alkalmas személyi okmányok bemutatására. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.

5.4. Előzetesen be nem jelentett módon, NOMAD Gathering írásbeli engedélye nélkül tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. NOMAD Gathering jogosult ilyen szerveződést haladéktalanul befejeztetni, a felszólítás után azon résztvevőket, akik ezen tevékenységüket NOMAD Gathering vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) kérésére sem függesztik fel, a Rendezvényről kivezettetni.

5.5. A Rendezvény területén NOMAD Gathering szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését és betartatását. Látogató vállalja, hogy ezen szakemberekkel messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat haladéktalanul követi.

 

6. HANG- ÉS KÉPFELVÉTEL

 

6.1. Látogató tudomásul veszi, hogy NOMAD Gathering a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet, valamint az általa megbízott szerződéses partnerek, közreműködő partnerei, más Látogatók és harmadik személyek is. Ennek megfelelően Látogató kifejezett beleegyezését adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Kivételt képez ez alól, ha az illető közszereplő, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

6.2. Fenti megjelenéseken annak készítője a Látogató tekintetében korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználásra (Rendezvény népszerűsítése, többszörösítés, közzététel, átdolgozás, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés – online és offline módokon, egyidejű és későbbi felhasználás során, stb.), anélkül, hogy Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Látogató nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztani NOMAD Gatheringgel szemben a fentiek kapcsán.

6.3. Látogató jogosult a Rendezvényen kép- és hangfelvételt készíteni, azzal a kitétellel, hogy a Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem (illetve kereskedelmi célból, ellenérték nélkül sem) hasznosíthatja. A felvételeken szereplő Látogatókat a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. NOMAD Gathering kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Látogatók ezen 6. pont rendelkezéseit nem tartják be.


7. ELSŐSEGÉLY, ORVOSI ÜGYELET

 

A Rendezvény helyszínén az arra kijelölt helyen 24 órás orvosi ügyelet biztosított. Ezen szolgáltatás igénybevételére az érvényes társadalombiztosítás, egészség- vagy utasbiztosítás keretében jogosult a Látogató. Amennyiben fentiek egyikével sem rendelkezik, úgy a szolgáltatás igénybevételére ellenérték fejében jogosult.

 

8. HÁZIREND

Rendezvény helyszínének Házirendjét NOMAD Gathering elérhetővé teszi a honlapján, illetve a Rendezvény beléptető kapuinál igény esetén betekintésre lehetőséget biztosít. Látogató köteles jelen ÁSZF-ben foglaltakon túl a Házirendben foglalt szabályok, rendelkezések maradéktalan betartására is.

 

9. FELELŐSSÉG

 

9.1. NOMAD Gathering fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényen nyújtott koncerteket, programokat, szolgáltatásokat szükség esetén módosítsa, alakítsa. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén.

9.2. Látogató tudomással bír arról, hogy a Rendezvényen nem minden szolgáltatást NOMAD Gathering nyújt, egyes szolgáltatások igénybevétele során a jogviszony közvetlenül Látogató és Közreműködő között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek őket illetik, illetve terhelik. NOMAD Gathering nem vállal felelősséget a szerződéses partnerei által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

9.3. NOMAD Gathering nem vállal felelősséget a Rendezvény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért, beleértve a sátorban, autóban hagyott tárgyakat is.

9.4. Látogató kijelenti, hogy az általa a belépővásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért NOMAD Gathering nem vállal felelősséget.

9.5. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért NOMAD Gathering nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).

9.6. Látogató teljes mértékben felelős (polgárjogi és büntetőjogi értelemben is) az általa (gyermeke vagy házi kedvence) által okozott károkért, mind NOMAD Gathering, mind Helyszín, mind szerződéses partnerei, mind közreműködők, mind a további látogatók és harmadik személyek tekintetében. A rendezvény ideje alatt a felróhatóan okozott károkért való felelősséget Látogató a rendezvényre történő belépéssel korlátozás nélkül elfogadja.

9.7. A NOMAD Gathering Fesztivál Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogaszbályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően bármely harmadik személy (Látogató, partneri, nem saját személyzet, stb.) által okozott bármely káresemény kapcsán, felróhatóságtól függetlenül a kárfelelősséget közvetlenül a kárt okozóra háritja, mely személyes felelősséget minden, a Rendezvény idején és annak területén tartózkodó személy a belépéssel elismer és magára nézve kötelezőnek fogad el.

 

10. SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

 

10.1. NOMAD Gathering weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényeken, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok NOMAD Gathering és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg NOMAD Gathering vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

10.2. NOMAD Gathering jogosult Látogató Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit korlátlanul és ellenszolgáltatás nélkül felhasználni.

 

11. VIS MAIOR

 

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén (háború, lázadás, sztrájk, természeti katasztrófa, súlyos vihar, járvány, tűz, stb.), amelynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen esemény következtében állt elő.

Amennyiben a különböző forrásból származó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következő sorrendben kell eljárni:

Elsődlegesen: A Rendezvényszervező által meghirdetett közlemény(ek),

Másodlagosan: A Rendezvény hivatalos Házirendje

Harmadlagosan: A belépőjegyeken megtalálható információk

Negyedlegesen: ÁSZF

 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

12.1. A Fehér Rebeka E.V. Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező egyéni vállalkozás, amely jogügyleteire a magyar jog szabályai irányadóak.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a magyar jog Rendezvénykor hatályos rendelkezései irányadók.

12.2. NOMAD Gathering jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

12.3. Jelen ÁSZF-fel és a Rendezvénnyel kapcsolatos, valamint NOMAD Gathering által nyújtott szolgáltatásokra NOMAD Gathering és Látogató kikötik a Budapesti XI. kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

12.4. NOMAD Gathering munkatársai a Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a Rendezvény helyszínén működtetett Fesztiválközpontban, vagy a nomadgathering.hun@gmail.com e-mail címen fogadják.

 

Budapest, 2024. április 22.Shopping Basket