Házirend

A NOMAD GATHERING 2024
HÁZIRENDJE ÉS PARKOLÁSI SZABÁLYZATA

Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak mellett az alábbi szabályok betartásával is járulj hozzá a NOMAD Gathering területének megóvásához, illetve a rendezvény békés, konfliktusok és problémák nélküli lebonyolításához.

 1. A Fesztiválon résztvevők biztonsága érdekében bizonyos tárgyak, eszközök nem hozhatók be a rendezvény területére. Szigorúan TILOS pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, dobócsillagot, csúzlit, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangó- és rugóskést, gázsprayt, illetve más, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott tárgyat bevinni. Ezt a bejáratnál, illetve az egész rendezvény területén a Biztonsági személyzetünk ellenőrizheti, a veszélyesnek ítélt tárgyakat pedig névvel ellátva elkobozhatja, amelyeket a rendezvény elhagyásakor – amennyiben annak birtoklását jogszabály nem tiltja – természetesen visszaszolgáltatunk az elkobzást megelőző birtokosának.
 2. A Rendezvény területén a kijelölt helyeket leszámítva tüzet gyújtani, illetve bármilyen nyílt láng használata szigorúan tilos!
 3. Bódító hatású, narkotikumnak minősülő és egyéb tiltott szereket a Rendezvény területére behozni, illetve ott használni szintén TILOS! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmed, hogy ilyen jellegű szerek birtoklása és használata büntetőjogi felelősséggel jár!
 4. Alkoholos italt szintén nem hozhatsz a Rendezvény területére, továbbá kérjük, hogy a Rendezvény ideje alatt ügyelj alkoholfogyasztásod mértékére.
 5. A Rendezvény területére egy darab, legfeljebb 1,5 liter űrtartalmú PET palackban hozhatsz be vizet vagy üdítőt. Kérjük, legfeljebb előrecsomagolt élelmiszert hozz magaddal, mert élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi okokból csak ilyet áll módunkban beengedni. Étel és dohánytermék ésszerű keretek között, tehát nem kereskedelmi mennyiségben lehet nálad, azaz maximum 1 karton (10 doboz) cigarettát, 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart hozhatsz magaddal. Dohánytermék vásárlására a Rendezvény területén belül nincs lehetőség.
 6. Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad!
 7. A NOMAD Gatheringen szívesen látjuk házi kedvenceidet is, de tudatos, felelősségteljes gazdiként a következő néhány szabályt, feltétlenül tarts be! Kutyát (a segítő kutyákon kívül) kizárólag pórázon hozhatsz be, amelyet a Rendezvény egész időtartama alatt tarts rajta, mert teljes körű felelősséggel tartozol érte. A Rendezvény szervezőiként fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a többi fesztiválozó nyugalmát súlyosan, vagy testi épségét bármilyen mértékben fenyegető helyzet lép fel, úgy a kutyát és gazdáját azonnali távozásra kötelezzük. A rendezvény területére a segítő vagy vakvezető, illetve rendőrségi kutyákon kívül kizárólag az általános közfelfogás szerinti szelíd, a fesztiválozók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok jöhetnek be. A kutya belépésének további feltétele oltási könyvének felmutatása, illetve egy biléta a gazda Rendezvény alatt is elérhető telefonszámával. Kérjük, fokozottan ügyelj a higiéniára is, kedvenced után minden esetben takaríts fel! 
 8. A rendezvényre szeretettel várjuk a fiatalabb fesztiválozókat is, a helyszínen gyermekmegőrző működik majd és betöltött 14. életév alatt az esemény ingyenesen látogatható. 
 9. Bár mi is gondoskodunk róla, hogy a Rendezvény területe végig tiszta legyen, kérjük, te is segíts ebben; használd a kihelyezett szemét-, illetve szelektív hulladékgyűjtőket! A PET-palackokat kupak nélkül, összenyomott állapotban helyezd a gyűjtőbe, hogy minél több szemét férjen el benne!
 10. Az őrizetlenül, így a sátrakban hagyott csomagokért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért javasoljuk, hogy értékeidet helyezd el csomag- és értékmegőrzőnkben! 
 11. A talált tárgyakat, kérjük, az Infopontban add le, illetve te is ott keresd, ha esetleg elvesztettél valamit.
 12. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Rendezvényközpont munkatársaihoz fordulhatsz, valamint az nomadhatgering.hun@gmail.hu e-mail címen is elérsz minket. Mindkét esetben – leszámítva a vészhelyzetet – valószínűleg a Rendezvény után kapsz tőlünk választ. Türelmedet előre is köszönjük!

 

KEMPINGEZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Rendezvény területére történő belépésed és ott tartózkodásod a megváltott belépőn meghatározott időtartamban lehetséges. Kérjük, hogy a sátorhelyek kiválasztása során KIZÁRÓLAG a kijelölt sátorhelyeket vedd igénybe. A kijelölt sátrazóhelyeken kizárólag kempingsátrak állíthatók fel, mérete maximum 3 m2/fő. Úgynevezett nappali sátor („szaletli”) felállítása nem engedélyezett.
 2. A Rendezvény területén biztosított elektromos, valamint kommunális berendezéseket és felszerelésekett a Látogatók azok rendeltetésüknek megfelelően használhatják.
 3. A Fesztivál területén tüzet gyújtani csak a kijelölt helyeken szabad, továbbá a nyílt láng és bizonyos kempingeszközök használatához (kempingfőző, gázpalack, stb.) a tűzgyújtási szabályok szigorú betartását várjuk el.
 4. A mosdókat, tusoló- és illemhelyeket azok rendeltetésének megfelelően és tisztaságára ügyelve használd, kérjük, hogy figyeljetek egymásra, valamint a környezet épségére, tisztaságára!
 5. A NOMAD Gatgering Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogszabályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően bármely harmadik személy (látogató, partneri, illetve nem saját személyzet, stb.) által okozott bármely káresemény kapcsán, felróhatóságtól függetlenül a kárfelelősséget közvetlenül a kárt okozóra háritja, amely személyes felelősséget minden, a Rendezvény idején és annak területén tartózkodó személy a belépéssel elismer és magára nézve kötelezőnek fogad el.
 6. A sátrakban, vagy egyéb helyen őrizetlenül hagyott tárgyakért, csomagokért és értékekért a Rendezvényszervező felelősséget nem vállal.
 7. A Rendezvény teljes időtartama alatt, valamint a sátorhely, illetve a Rendezvény területének elhagyása előtt kérjük a sátorhely és környezetének rendbe rakását, valamint a hulladékgyűjtő edények használatát. Tilos a Rendezvény területén található környezet rongálása, szennyezése!
 8. A Rendezvény területén, de különösen a sátorhelyek közelében a Rendezvény területén tartózkodó kutyákat és egyéb házikedvenceket pórázon, indokolt esetben szájkosárral, gazdájának felügyelete alatt kell tartani.
 9. Kérjük, hogy adott esetben az észlelt károkat, a berendezések vagy bármilyen felszerelések hibáját késedelem nélkül jelezd a Szervezők felé.
 10. Amennyiben a Látogató a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi, úgy a Rendezvény szervezői vagy a Rendezvény biztonsági személyzete a Rendezvény területéről kivezethetik, karszalagját eltávolíthatják.
 11. Bármely kérdéssel észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Látogatók a Rendezvény honlapján megtalálható elérhetőségek bármelyikén, vagy a Rendezvényközpontban elérhető munkatársakhoz fordulhatnak.

 

PARKOLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat kiterjed a Fesztivál területére, valamint a Fesztivál közelében kijelölt ingyenes parkolókra, valamint a kijelölt parkolóban ideiglenes jelleggel hagyott gépjárművekre.

 1. A Vendégek a Rendezvény területén a kijelölt parkolókban ingyenesen parkolhatnak, és – ahogy a Rendezvény szervezői, a szolgáltatók és az előadók – kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani, valamint a Rendezvény területén a Látogatókra mindenkor kiemelt figyelmet fordítani. A Rendezvény területén megengedett maximális sebesség: 20 km/h.
 2. A lakókocsival vagy lakóbusszal érkező Vendégek parkolása is ingyenes. Lakókocsival (önjáró vagy személygépkocsival vontatott) a Rendezvény nyitónapján lehet behajtani és azt a Rendezvény utolsó napján lehet elhagyni, a közbenső napokon a közlekedés tilos.
 3. A belépő megvásárlásával és kijelölt parkoló igénybevételével elfogadod a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket, egyúttal tudomásul veszed, a parkolás során a gépjárműben keletkezett károkért, a gépjárműben hagyott tárgyakért, értékekért az Rendezvényszervező felelősséget nem vállal.
 4. A parkolók területe kizárólag gépjármű parkolására, míg a parkolókhoz vezető utak, azok gépjárművel való megközelítésére szolgálnak. A járműveket a parkolókban úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a kijelölt parkolóhelyet foglalják el, figyelemmel a környező járművekre is. A jármű leállítását követően az előírásoknak megfelelően köteles vagy a járművet lezárni, a kéziféket behúzni, ezzel is megelőzve a károk bekövetkezését és biztosítva a vagyonvédelmet. 
 5. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek, a Rendezvény munkatársainak utasításait a többi Látogató és a parkoló zavartalan igénybevételének biztosítása érdekében be kell tartani.
 6. A Rendezvény szervezői jogosultak a Rendezvényhez tartozó parkolók és az azokhoz vezető utak részben vagy egészben történő lezárására, a forgalom korlátozására. Ez esetben a Fesztivál szervezői irányítják a forgalmat, tájékoztatást nyújtanak a korlátozás várható időtartamáról, illetőleg a korlátozásra, lezárásra okot adó esemény elmúltával késedelem nélkül megnyitják a lezárt területet. 
 7. Tilos a parkoló területén a dohányzás, vagy nyílt láng használata, a parkoló normál üzemmenetének, más gépjárművek parkolásának akadályozása, olyan gépjármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog, továbbá a rendszám nélküli, vagy a közlekedési előírásoknak nem megfelelő gépjármű leállítása. 
 8. Amennyiben a Látogató a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi, úgy a Rendezvény szervezői vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) a parkoló területéről kivezettethetik.
 9. A Rendezvény szervezői jogosultak a járműnek a Parkoló területéről történő elszállíttatásáról, a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kockázatára és költségére gondoskodni, amennyiben a jármű akadályozza a közlekedést, más járművek parkolását, a parkolóba történő be- és kihajtást. Az elszállított jármű őrzéséről a Rendezvény szervezői nem gondoskodnak.
 10. A más járműben vagy egyéb berendezésekben okozott kárért felelősséggel tartozol, az Rendezvény nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a parkolók területén elkövetett, harmadik személy által okozott károkért. Kérjük, hogy az ilyen jellegű károkat a Rendezvény szervezői felé késedelem nélkül jelezd.
 11. Az NOMAD Gathering Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogszabályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően nem köteles helytállni a harmadik személyek által okozott károkért, lopásért, sérülésekért. A kijelölt parkolók területén Everness kizárólag általános kármegelőzési célból, a szükséges forgalomirányítás és a parkolás biztonságának jelen szabályzatban megjelöltek szerinti biztosítása érdekében alkalmaz biztonsági szolgálatot.


A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Rendezvény idején hatályos magyar jog rendelkezései irányadók.

Jó szórakozást és feltöltődést kívánunk!

Budapest, 2024. április 22.

Shopping Basket